Gamla Borgå Invånarföreningen – styrelsemedlemmar 2015

Andreas "Anton" Frankenhaeuser – ordförande
Tel.040 5027326

Mika Peltola–vice ordförande

Eva Utter-Lindfors–sekreterare

Medlemmar:
Juha Kaitaranta, Heikki Kotsalo, Lotten Lindborg-Suhonen, Tuukka Vasama, Maria Lindborg-Wigert, Markku Mikkola

kontaktuppgifter:
hallitus.vanhaporvoo@gmail.com
ilmoittautuminen.vanhaporvoo@gmail.com
lehti.vanhaporvoo@gmail.com