Tisdagen den 7.3.2017

INBJUDAN TILL FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅS ÅRSMÖTE

Årsmötet hålls tisdagen den 7.3.2017 kl. 18.00
på Dragonregementet, Ågatan 24 ,
På mötet behandlas föreningens stadgeenliga ärenden.
Styrelsen önskar livligt deltagande.
Föreningen bjuder på kaffe och lätt tilltugg.
Välkommen
Föreningen Invånarna i Gamla Borgå rf
Styrelsen
                     

Seuratkaa tapahtumia osoitteessa
www.vanhaporvoo.org!
Följ med evenemangen på adressen
www.vanhaporvoo.org!