Föreningen Invånarna i Gamla Borgå

Syftet med Föreningen Invånarna i Gamla Borgå är att fungera som en förbindelselänk mellan invånarna i Gamla Borgå, andra föreningar, företag och Borgå stad. Målet är att uppliva och utveckla stadsdelen med tanke på invånarna, samt att föra framåt diskussionen över bevarandet av områdets unika karaktär.

Vanhan Porvoon Asukasyhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Vanhan Porvoon asukkaiden, alueella toimivien muiden yhdistysten, yritysten sekä Porvoon kaupungin välillä. Tavoitteena on elävöittää ja kehittää toimintaa alueen asukkaita ajatellen sekä synnyttää ja viedä eteenpäin keskustelua Vanhan Porvoon erityisluonteen säilyttämiseksi.

Bli medlem! Liity jäseneksi!

Anslut dig till föreningen som personmedlem eller understödande medlem.
Medlemsavgiften är 25 € per hushåll. Understödande medlem 50 €.
Betala avgiften till föreningens konto Aktia Borgå FI3240501040007451.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress i meddelanderutan!

Liity yhdistyksen henkilöjäseneksi tai kannatusjäseneksi.
Jäsenmaksu on 25 € taloudelta. Kannatusjäsen 50 €.
Suorita maksu yhdistyksen pankkitilille Aktia Porvoo FI3240501040007451.
Muista kirjoittaa tiedotussarakkeeseen nimesi ja osoitteesi!

 

Papinkatu

Ajankohtaista:

Nyaste nummret av WPGB tidningen är här

Anmäl er som försäljare på Gammaldags Julmarknad 11.-12.12.2021

2005_katuverkkoselvitys.pdf