Gamla Borgå invånartidning

Föreningen Invånarna i Gamla Borgå rf. har haft en egen invånartidning, Wanha Porvoo Gamla Borgå sedan år 1986. I de 69 tidningar har allt från trafik, aktuellt och historia om vår stadsdel behandlats. Vårt mål är att genom tidningen informera och få föreningen att kännas närmare invånaren, därför tar vi gärna emot respons och även era egna skrivelser för publicering.

Trevliga läsestunder!

Styrelsen

Respons kan ges per epost: lehti.vanhaporvoo@gmail.comAnnonspris:
1/8 s. 45 €, 1/4 s. 85 €, 1/2 s. 170 €, 1/1 s. 340 € Sidan A4